De preconcepten snelheid die aan de oppervlakte komen zijn vaak:

  • Als de snelheid, tijd-grafiek stijgt, loopt de persoon verder weg. Een dalende snelheid, tijd-grafiek betekent terugkomen naar huis.
  • De oorsprong in de snelheid, tijd –grafiek valt samen met de oorsprong in de plaats, tijd-grafiek.
  • Wat een dalende plaats, tijd- grafiek betekent is niet duidelijk.
  • Een constante snelheid betekent constant in beweging.
  • Versnellen betekent inhalen.

Voor een detail uitwerking van deze lesfase, zie hieronder.