Preconcepten die vaak aan het licht komen zijn:

  • Om te kunnen zien heb je licht nodig en moeten je ogen open zijn en werken.
  • De lichtstraal tussen het oog en een object gaat van het oog naar het object. 
  • De tekening is een vertaling van wat we zeggen: 'ik kijk naar jou'.

Voor detail uitwerking van deze les fase zie hieronder.